PHÂN BIỆT SỔ ĐỎ VÀ SỔ HỒNG

- THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
PHÂN BIỆT SỔ ĐỎ VÀ SỔ HỒNG
Từ trước đến nay, trong bất kỳ giao dịch bất động sản nào, người mua cũng quan tâm đến tính pháp lý của sản phẩm bất động sản. Một trong số pháp lý đặc biệt quan trọng đó là sổ hồng và sổ đỏ. Tuy nhiên, nhiều khách hàng còn chưa phân biệt được sổ hồng và sổ đỏ với nhau. Bài viết dưới đây BFT Land sẽ giúp bạn phân biệt sổ hồng và sổ đỏ.

Bài viết dưới đây sẽ căn cứ vào các tiêu chí giúp các bạn phân biệt sổ hồng và sổ đỏ

CĂN CỨ CẤP SỔ

Sổ cũ

Sổ đỏ: 

Nghị định 64-CP;

Thông tư 346/1998/TT-TCĐC về hướng dẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sổ hồng:

- Nghị định 60-CP ngày 05/7/1994 về quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu đất ở tại đô thị.

- Nghị định 95/2005/NĐ-CP về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.

Sổ mới

Sổ hồng:

Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

TÊN GỌI PHÁP LÝ

Sổ cũ

Sổ đỏ: 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sổ hồng:

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng.

 

Sổ mới

Sổ hồng:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

THỜI GIAN CẤP

Sổ cũ

Sổ đỏ: 

Cấp trước ngày 10/12/2009.

Sổ hồng:

Cấp trước ngày 10/8/2005.

Từ ngày 10/8/2005 đến trước ngày 10/12/2009.

Sổ mới

Sổ hồng:

- Từ ngày 10/12/2009 đến nay (cả nước dùng chung một loại sổ).

TÀI SẢN ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Sổ cũ

Sổ đỏ: 

- Quyền sử dụng đất.

Sổ hồng:

-  Nhà ở, đất ở.

- Nhà ở, công trình xây dựng.

Sổ mới

Sổ hồng:

Đất; nhà ở; tài sản khác gắn liền với đất.

KHU VỰC ĐƯỢC CẤP SỔ

Sổ cũ

Sổ đỏ: 

Ngoài đô thị

Sổ hồng:

Đô thị

Cả nước

Sổ mới

Sổ hồng:

Cả nước

LOẠI ĐẤT ĐƯỢC CẤP SỔ

Sổ cũ

Sổ đỏ: 

Đất ở nông thôn, đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, làm muối.

Sổ hồng:

Đất ở đô thị

Sổ mới

Sổ hồng:

Tất cả các loại đất

CƠ QUAN BAN HÀNH MẪU SỔ

Sổ cũ

Sổ đỏ: 

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Sổ hồng:

Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng

Sổ mới

Sổ hồng:

Bộ Tài nguyên và Môi trường

 


Đánh giá - Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Đăng ký tư vấn
Quý khách vẫn chưa tìm được dự án, sản phẩm hài lòng, có thể để lại thông tin, BFT Land sẽ hỗ trợ tìm kiếm và liên hệ lại khách hàng ngay.
Số điện thoại
0.02233 sec| 1852.352 kb